Besked idag: Här får det ombildas

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) ger idag beskedet att 22 av 42 godkända ansökningar går vidare i processen och får möjligheten att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Maximalt 2005 hyresrätter kommer därmed att bli ombildade i åtta av de elva ytterstadsområden där allmännyttan är särskilt dominerande.

– 2 005 allmännyttiga hyresrätter går vidare till nästa steg. Det handlar om 22 bildade bostadsrättsföreningar där majoriteten av hyresgästerna nu vill äga sin bostad. Dessa ytterstadsområden behöver mer blandade boendeformer, och jag hoppas att de boende kommer att välkomna stadens erbjudande, säger bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

– De totalt 42 godkända ansökningar som inkommit innefattar totalt 3 673 allmännyttiga hyresrätter. Det är alltså fler som är intresserade än vad våra beslutade kriterier tillåter. Beslutet ligger nu i händerna på boende i de 22 bostadsrättsföreningar som går vidare i processen, säger bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Fakta

Stadens bostadsbolag går nu vidare med värdering av respektive fastighet. Efter godkännande i respektive bolagsstyrelse, går processen vidare med formella erbjudanden. Därefter är det köpstämma där de boende i fastigheten tar ställning.

Av: reduca, 2020-03-03
Tillbaka