Parkering

Parkeringsplatser

Parkcheck tar hand om vårat område. Det krävs parkeringstillstånd för både sina hyrda platser och gästparkering. För gästparkering krävs registrering på parkcheck.se/kundportal för varje gång du parkerar. Parkeringstillstånd får du av styrelsen, maila styrelsen@brfbaverdalen.se