Ordnings- och trivselregler

Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset, ta kontakt med Delagott på telefon 08-55110 500 och styrelsen per email styrelsen@brfbaverdalen.se Se även anslag på anslagstavlan i portarna eller på www.brfbaverdalen.se.

Om säkerhet

a) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. 

b) Lämna inga dörrar till fastigheten olåsta och obevakade.

c) Var försiktig med eld, se till att du har en brandvarnare och att den fungerar. Försäkringsbolag har även krav på brandfilt och brandsläckare, för att täcka ev kostnader i samband med eldsvåda.

d) Meddela gärna grannar och styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Om gemensamma kostnader, vattenförbrukning och sophantering

Var sparsam vid vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Skulle det läcka i de gemensamma utrymmen, felanmäl genast till Delagott och styrelsen.

Det är absolut förbjudet att hälla fett, t ex frityrolja, i avlopp. Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas att slamma igen. Droppande kranar ska åtgärdas. Beställning om åtgärdande ska göras till Delagott och avgift enligt gängse taxa kan komma att tas ut.

För att undvika allvarliga skador, ska varje lägenhetsinnehavare vara observant på läckor från rör vid radiatorer, vattenledningar och stopp i avlopp. Den vanligaste vattenskadan beror på läckande diskmaskiner, tvättmaskiner och kyl/frys. Reparationer av sådana skador bekostas av lägenhetsinnehavare. För att förhindra att sådana skador uppstår ska våtrumsunderlägg användas under diskmaskin, tvättmaskin och kyl/frys.

Om det skulle uppstå skador på fastigheten pga att man inte åtgärdat eller anmält fel, kommer dessa kostnader att hamna på föreningen och riskera avgifts- och hyreshöjningar.

Hushållssopor ska slängas i knutna påsar i sopnedkasten. I Miljöstugan kan man lämna plast, metall, lampor/lysrör, pappersförpackningar, små batterier och mindre elektronikskrot om dessa ryms i kärlen. Returpapper samt färgat och klart glas återvinns i kärlen utanför Miljöstugan. Grovsopor, som trasiga möbler, gamla madrasser och övriga större saker, lämnas till Återvinningscentral av den boende själv. Dessa får inte lämnas i Miljöstugan. Kontakta styrelsen för råd vid frakt av stora saker till Återvinningscentralen.

Barn får inte vistas i Miljöstugan själva utan vuxens tillsyn. 

Om förändringar i lägenheten

Kontakta styrelsen innan du vidtar förändringar i lägenheten. Du får inte utan tillstånd från styrelsen göra stora förändringar i lägenheten som att exempelvis riva eller flytta väggar eller göra något som påverkar viktiga funktioner såsom vatten, el, ventilation, värme, köksfläkt, ladd-station mm. Dessa arbeten får endast utföras av fackman och efter tillstånd av styrelsen.

Om balkonger

Grillning med öppen eld i direkt anslutning till byggnader dvs på altaner och balkonger är förbjudet. Grillning får ske på grillplatsen på gården och man plockar undan efter sig. Grillning är också tillåtet på radhusens tomter. Elgrill är okej att användas på balkonger. Blomlådor får inte hängas på utsidan av balkongräcke pga fallrisk.

Om matning av fåglar och förekomsten av ohyra

Matning av fåglar är inte tillåtet inom fastigheten pga att matrester riskerar att locka till sig råttor och/eller andra skadedjur. Råttor och annan ohyra anmäls av medlem/hyresgäst själv till Anticimex på telefon 075-245 1000, då detta täcks av var och ens hemförsäkring.

Vid upptäckt av ohyra, meddela Delagott och styrelsen omedelbart.

Om cyklar och barnvagnar

Cyklar ska förvaras i cykelställ i cykelrummet eller i cykelställ utanför fastigheten. Tillgång till cykelrum kan fås av styrelsen.

Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsförrådet, inte utanför lägenhetsdörren. Trapphus och korridorer ska hållas tomma av brandskyddsskäl och för att underlätta städning.

Om gården och fasaden

För allas trevnad håller vi gården ren från skräp. 

Det är inte tillåtet att utan styrelsens medgivande ta bort eller plantera häckar och träd.

Ny- och tillbyggnader av altaner, plank och staket samt övriga anordningar får upprättas endast om de godkänts av styrelsen.

Om tvättstugor

Tvättstugor finns i portarna Rågsvedsvägen 95 och Bjursätragatan 127. Respektera varandras tvättider och lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. Rengör golv, torktumlarens luddfilter mm efter varje tvättpass. Tänk på att det är dina grannar som ska tvätta efter dig. 

Tänk också på att tvättstugorna är endast avsedda för medlemmar samt hyresgäster. Om du har behov av särskilda tvättider, t ex pga hemtjänstens arbetstider, kontakta styrelsen.

Det är inte tillåtet att använda kemikalier som blek- och färgmedel i tvättmaskinerna.

Korgvagnar och andra inventarier får inte avlägsnas från tvättstugorna.

Barn får inte vistas i tvättstugorna själva utan vuxens tillsyn.

Det är inte tillåtet att tvätta gummerade mattor i maskinerna, då dessa kan täppa till ventilerna.

Grövre tvätt t ex mattor, filtar och grova arbetskläder får endast tvättas i grovtvättmaskinen.

Om störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att alla visar hänsyn. Skyldigheterna gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som i trapphus, hiss, tvättstugor och på gården. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från klockan 22:00 – 07:00 på vardagar. Då är det förbjudet att spela musik på hög volym eller utföra högljudda/störande arbeten i lägenheten. Har du fest, meddela grannarna i förväg. 

Borrning med slagborrmaskin får utföras mån-fre mellan kl 08:00 – 18:00 samt lör-sön mellan kl 10:00 – 16:00. Störningsjourens telnr är 010-550 2181 och finns även på anslagstavlan i portarna. Missbruk av störningsjouren debiteras anmälaren.

Vid upprepade störningar och vid störningar utanför störningsjourens tider, eller om störningsjouren av annan anledning inte kan hjälpa till, så kan störningsrapport skrivas. Ifylld störningsrapport lämnas till styrelsen.

Om rökning, fimpar och snuspåsar

Rökning är inte tillåtet inom allmänna utrymmen eller utanför entrén. Fimpar eller snuspåsar får inte slängas på föreningens mark. Varje medlem/hyresgäst är ansvarig för att dennes gäster följer regeln. Visa hänsyn till grannarna, om du röker på balkongen.

Om husdjur

Innehavaren av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller smutsar ner i fastigheten, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Hundar ska vara kopplade och rastas utanför gården. För katter i lägenhet med balkong, högre än 5 meter från marken, ska balkongen nätas in. Detta ska dock göras på ett sådant sätt att nätet kan monteras ned vid behov utan att skada fastigheten. Det är också djurägarens ansvar att se till att husdjuret inte skadar lägenheten. För både hundar och katter gäller att balkonger inte utgör en rastplats. Vidare information, se Jordbruksverkets information på: https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur

Om parkeringen

Parkering är tillåten på anvisade p-platser, som var och en hyr av föreningen. Bokning av gästparkering sker via ParkCheck. Du får inte parkera så att framkomligheten hindras eller försvåras för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering, grannar etc. Fordon som saknar parkeringstillstånd kommer att få p-bot av ParkCheck. Ev överklagan ställs direkt till ParkCheck.

Om andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar: Andrahandsuthyrningar måste i förväg godkännas av styrelsen. Inneboende ska meddelas till styrelsen och det måste finnas ett inneboende-avtal mellan medlem/hyresgäst och den inneboende för att undvika oklarheter.

Om du säljer din bostad

Ordningsreglerna ska lämnas över till nya ägaren tillsammans med de andra pappren som tillhör lägenheten. En välkomst- och informationsmapp överlämnas till den nyinflyttade av styrelsen.

Slutligen

Det är var och ens ansvar att följa dessa regler för allas trevnad. Om reglerna inte följs kan styrelsen ge en varning till medlem eller hyresgäst med förstahandskontrakt. Den som inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen, kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Styrelsen, oktober 2022