Styrelsen för Brf Bäverdalen 1

Styrelsen för Brf Bäverdalen 1

Mail till styrelsen: styrelsen@brfbaverdalen.se

Ledamöter

Marita Larsson, ordförande
Zemra Tabak, vice ordföranden
Lucas Pettersson, kassör
Peter Wahlgren, ledamot
Elisabeth Broden, ledamot
Martina Palmborg, suppleant
Monica Calderon Ramirez, suppleant