Beslut om erbjudande

Vid styrelsemöte i AB Stockholmshem den 4 juni fattades det formella beslutet om att Bostadsrättsföreningen Bäverdalen 1 erbjuds att förvärva fastigheten Stockholm Bäverdalen 1 för ombildning till bostadsrätt till ett pris om 309 000 000 kronor plus separationskostnader. Erbjudandet i dess helhet har nu kommit Restate och bostadsrättsföreningens styrelse tillhanda, vilket nu ska gås igenom.

Vi siktar in oss på att kunna ha informationsmöte där vi presenterar kalkyler för er boende senare i höst.

Av: reduca, 2020-08-03
Tillbaka