En gästparkering temporärt avstäng

Gästparkering 5028 kommer förbli ockuperad av en sandfålla under vinterperioden 17e oktober t.o.m 30e april. Detta för att snabbare handskas med snöskottningen i vinter.

Då vi snart infinner oss i högtider, vill vi påminna alla om att respektera det förhyrda platserna och hålla sig till gästparkeringen när familj och vänner kommer på besök. Även att gästparkeringen är till för besökande.

Av: Erik Ellis, 2023-10-17
Tillbaka