Fortsätta hyra

För dig som vill fortsätta att hyra

Du som ska fortsätta hyra din lägenhet behöver inte göra någonting nu, då föreningen
övertar ditt nuvarande hyreskontrakt från AB Stockholmshem. Det betyder att du fortfarande har kvar ditt förstahandskontrakt, men får Brf Bäverdalen 1 som hyresvärd. Man kan se det som att du har skrivit ditt hyreskontrakt med huset och bara för att ett ägarbyte sker skrivs kontraktet inte om.

Samma rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst har du kvar samma rättigheter och skyldigheter som du haft tidigare. Det innebär att du har rätt till samma service gällande renoveringar och möjlighet att byta hyresrätten mot en annan. Föreningen övertar det ansvar som Stockholmshem har idag och kommer att sköta detta genom en ny förvaltare.

Din hyra

Din hyra kan inte ändras godtyckligt bara för att du får föreningen som ny hyresvärd. Den kommer att förhandlas precis som idag och följer normalt allmännyttans hyreshöjningar.

Du betalar din hyra för oktober månad till Stockholmshem. Hyran för november och framåt kommer att aviseras från föreningens förvaltare. OBS: du kommer att behöva anmäla nytt autogiro. Mer information kommer från förvaltaren i samband med tillträdet (föreningens övertagande).

Köpa din lägenhet efter tillträdet?

Styrelsen har fattat beslut om att förlängs sexmånadersfristen, vilket betyder att du som inte köpte din lägenhet när föreningen köpte fastigheten har möjlighet att köpa lägenheten upp till 12 månader efter det att föreningen tillträtt (14:e oktober 2021). Dock har föreningen rätt att, utöver insats enligt ekonomisk plan, ta ut en avgift som motsvarar räntekostnaden för perioden (upplåtelseavgift) från erbjudandedagen (förvärvsstämman) den 14:e april 2021.

Därefter har du inte längre rätt enligt lag att köpa din lägenhet, om inte styrelsen fattar beslut om att förlänga efterköpsperioden.

Kontakta styrelsen eller Nina Almqvist Feodoroff på Restate om du är intresserad av att köpa din lägenhet med bostadsrätt (nina@restate.se, 08-402 10 23).

Den lagstadgade betänketiden började löpa fr.o.m. den 14:e april 2021 och efterköpsperioden löper ut den 14:e oktober 2022. Villkoren för ditt köp finner du i den ekonomiska planen. Kontakta Nina Almqvist Feodoroff på Restate om du önskar ett exemplar av den ekonomiska planen, eller se www.brfbaverdalen.se/dokument.

Felanmälningar

OBS: fram till tillträdesdagen (14:e oktober) förvaltar Stockholmshem husen och det är dem du gör felanmälningar till fram till dess.

Information om vart du vänder dig för felanmälningar, frågor om hyres-/avgiftsavier etc. finns under fliken Kontakt.