Händelser

Kommande händelser

Följande har genomförts

Tillträde, 2021-10-14
Torsdagen den 14:e oktober 2021 tog föreningen över fastigheten Stockholm Bäverdalen 1.

Betalningsinstruktion, 2021-09-08
En betalningsinstruktion med information om till vilket konto insatsen ska vara inbetald och när har postats hem till samtliga hyresgäster.

Köpstämma, 2021-04-14
En extra föreningsstämma (s.k. köpstämma) hölls den 14:e april 2021. Drygt 70 % av hyresgästerna på fastigheten röstade JA till föreningens förvärv av fastigheten Stockholm Bäverdalen 1.

Ekonomisk plan
Med utgångspunkt i erbjudandet har en ekonomisk plan tagits fram. Den ekonomiska planen utgör föreningens budget för köpet. I den framgår förutsättningarna för bostadsrättsföreningens förvärv i detalj, bland annat insatser (priset på lägenheterna vid ombildningen) samt månadsavgifter. Den finns under fliken dokument.

Förlängd betänketid, oktober 2020
Brf Bäverdalen 1 ansökte om förlängd betänketid avseende förvärvet av fastigheten. Betänketiden gäller t.o.m. 2021-05-06.

Informationsmöte nr 2, 2020-10-19
Ett andra informationsmöte hölls där vi gick igenom föreningens kalkyler och exempelpriser på lägenheter. För pris på just din lägenhet, se utskick som skickas hem till dig per post.

Teknisk besiktning, 2020-10-02
Bostadsrättsföreningen Bäverdalen 1 lät genomföra en teknisk besiktning av Stockholm Bäverdalen 1. Denna besiktning utgör ett lagstadgat underlag för den ekonomiska planen och beskriver husets tekniska status idag, och vad som måste renoveras inom 10 års tid. Besiktningsutlåtande finns under fliken ”Dokument”.

Informationsmöte nr 1, 2020-08-20
Ett första informationsmöte, uppdelat i flera sittningar pga Corona/Covid-19, hölls i Folkets hus i Rågsveds centrum. Vi gick igenom ombildningsprocessen generellt, vad som har hänt hittills och vad som väntas ske framöver.

Priserbjudande, 2020-07-06
Styrelsen och Restate har fått det formella priserbjudandet från Stockholmshem.

Värderingsbesiktning, 2020-05-19
Stockholmshem har låtit genomföra en värdering av Stockholm Bäverdalen 1. Besiktning och värdering genomförs av ett av staden anlitat värderingsföretag. Värderingen kommer att ligga till grund för ett erbjudande om förvärv som föreningen ska ta ställning till.

Föreningens förfrågan godkänd av Stockholmshem, 2019-11-08
Stockholmshem har granskat och godkänt föreningens intresseanmälan gällande förvärv av Stockholm Bäverdalen 1 och de påbörjar förberedande arbete inför en värdering.

Intresseanmälningar, höst 2019
Restate och styrelsen samlade in intresseanmälningar från boende inför en formell förfrågan om ombildning till Stockholmshem.

Val av ombud, 2019-08-21
Styrelsen har upphandlat och valt ombud. Restate Bjurfors Isaksson Partners AB (Restate) valdes till föreningens ombud i bostadsrättsbildningen.

Konstituerande möte, 2019-08-21
Bostadsrättsföreningen Bäverdalen 1 bildas för att utreda möjligheterna att köpa fastigheten Stockholm Bäverdalen 1, med adress Rågsvedsvägen 91-141 och Bjursätragatan 125-131, av Stockholmshem för ombildning till bostadsrätt.

Stockholms stads nya ägardirektiv, februari 2019
I början av februari 2019 presenterar Stockholms stad att Rågsved är en av de stadsdelar som kommer att ges möjlighet till ombildning i enlighet med stadens nya ägardirektiv.