Hundbajs

Vi får många klagomål angående hundbajs inom vårt område. Vi vill påpeka att det är förbjudet att rasta era hundar på området.

Av: styrelsen, 2022-06-02
Tillbaka