Köpa

Upplåtelseavtal

De signerade upplåtelseavtalen har ni som köper fått postat hem till er i samband med tillträdet.

Betalningsinstruktion

Ni har fått en betalningsinstruktion per post med information om till vilket konto och när er insats ska vara betald. Lämna denna till er bank. Viktigt är att ni mailar kvitto på insättningen till Nina på Restate.

Hyran för oktober

Du betalar din hyra för hela oktober månad till Stockholmshem. Din avgift för november och framåt kommer att aviseras från föreningens förvaltare Delagott. OBS: du kommer att behöva anmäla nytt autogiro. Mer information kommer från förvaltaren i samband med tillträdet (föreningens övertagande).

Du kommer att få tillbaka mellanskillnaden mellan hyran och avgiften för de 18 dagar (14-31 oktober) på avgiftsavi under Q1 2022 (första kvartalet 2022).

Köpa din lägenhet efter tillträdet?

Styrelsen har fattat beslut om att förlängs sexmånadersfristen, vilket betyder att du som inte köpte din lägenhet när föreningen köpte fastigheten har möjlighet att köpa lägenheten upp till 12 månader efter det att föreningen tillträtt (14:e oktober 2021). Dock har föreningen rätt att, utöver insats enligt ekonomisk plan, ta ut en avgift som motsvarar räntekostnaden för perioden (upplåtelseavgift) från erbjudandedagen (förvärvsstämman) den 14:e april 2021.

Därefter har du inte längre rätt enligt lag att köpa din lägenhet, om inte styrelsen fattar beslut om att förlänga efterköpsperioden.

Kontakta styrelsen eller Nina Almqvist Feodoroff på Restate om du är intresserad av att köpa din lägenhet med bostadsrätt (nina@restate.se, 08-402 10 23).

Den lagstadgade betänketiden började löpa fr.o.m. den 14:e april 2021 och efterköpsperioden löper ut den 14:e oktober 2022. Villkoren för ditt köp finner du i den ekonomiska planen. Kontakta Nina Almqvist Feodoroff på Restate om du önskar ett exemplar av den ekonomiska planen, eller se www.brfbaverdalen.se/dokument.

Felanmälningar

Information om vart du vänder dig för felanmälningar, frågor om hyres-/avgiftsavier etc. finns under fliken Kontakt.

Planritningar

För att finna plan- och konstruktionsritningar, vänligen logga in på Stockholms Stadsbyggnadskontor:

1. Logga in med BankID: Inloggning (stockholm.se)
2. Klicka på fliken ”Ärenden och handlingar”.
3. Skriv in ”Bäverdalen 1” under Fastighetsbeteckning vid sökkriterier och klicka på sök.
4. Leta fram den ritning du behöver (du kan behöva klicka på flera innan du hittar rätt).