Nödvändig borttagning av träd samt allmän trädvård.

Tyvärr har det visat sig att fruktträden framför radhusen har ett aggressivt rotsystem. Detta har på flera platser höjt markbeklädnad på framsidan av radhusen så pass att det kan medföra olyckor. Även asfaltsbeläggningen utanför vissa radhus börjar att spricka. Stor risk att rötter kan tränga in i fasader/avlopp.

Styrelsen har tagit hjälp av WASA Trädfällning för att komma fram till en lösning på detta. Och den enda lösningen är tyvärr att fruktträden måste bort. Även några andra större träd kommer att tas bort, 3 st som står utmed kortsidan Rågsvedsvägen 95, 2 st som står utanför soprummet.
Allt spill-material kommer att tas hand om och går till återvinning. Stubbar fräses ned och ev . hålighet fylls därefter med träflis.

Även en besiktning av föreningens jätte-ekar kring gångvägar och lekplats kommer att genomföras. Vissa tillfälliga begränsning av rörelse på området kommer att finnas då fällning sker.
Detta kan innebära till exempel tillfällig avspärrning av tillfartsvägar.

Då körsbärsträden varit ett uppskattat inslag i föreningen kommer nya träd att planteras på innergården där dom kan växa fritt.

Arbetet kommer att utföras dagtid Onsdag 19/10 samt Torsdag 20/10.

Styrelsen
BRF Bäverdalen 1

Av: styrelsen, 2022-10-16
Tillbaka