Ombildningens steg

1. Bilda bostadsrättsförening och anmäl intresse
En bostadsrättsförening bildas och föreningen registreras hos Bolagsverket. Föreningen anmäler sitt intresse hos fastighetsägaren.

2. Värderingsbesiktning
Besiktning och värdering genomförs av ett av staden anlitat värderingsföretag. Denna värdering kommer sedan att ligga till grund för det erbjudande bostadsrättsföreningen kommer få att ta ställning till.

3. Teknisk besiktning
En teknisk besiktning av fastigheten utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen påvisar fastighetens skick och besiktningsprotokollet innehåller en beskrivning av vilka underhållsåtgärder som behövs samt kostnad för dessa under de kommande 10 åren. Denna besiktning utgör ett lagstadgat underlag för den ekonomiska planen.

4. Priserbjudande
Med värderingsutlåtandet och den utförda utredningen som grund, upprättar bostadsbolaget ett erbjudande där bl a priset på fastigheten framgår. Föreningen har därefter tre månader på sig att besluta om köp. Denna tidsfrist kan, efter ansökan hos bolaget, förlängas i ytterligare tre månader. Dvs möjlighet till totalt sex månaders tidsfrist efter förlängning.

5. Kalkyl
När bostadsrättsföreningen har fått ett pris på fastigheten tar vi fram en preliminär ekonomisk kalkyl.

6. Informationsmöte
De ekonomiska kalkylerna presenteras på ett informationsmöte. Nu kan alla boende få veta vad just deras lägenhet kommer att kosta och vad månadsavgiften kommer att bli.

7. Ekonomisk plan
När priset och kalkylerna är fastställda sammanställer vi en ekonomisk plan enligt krav och anvisningar från Boverket. Planen måste godkännas av två oberoende intygsgivare, utsedda av Boverket.

8. Köpstämma
På köpstämman röstar de boende för köp av fastigheten. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster måste rösta ja för att ombildningen ska bli av.

9. Bank
Både föreningen och de enskilda medlemmarna behöver i de flesta fall låna pengar för att kunna köpa fastigheten och sina bostadsrätter. Vi hjälper till att förhandla fram så bra lånevillkor som möjligt.

10. Tillträde
Föreningen köper fastigheten och lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

11. Efter tillträdet
När föreningen är ägare till fastigheten är den också ansvarig för förvaltning och åtaganden mot eventuella hyresgäster. Vi rekommenderar att föreningen tar hjälp av en professionell förvaltare.