Påminnelse om privata föremål på allmänplatsmark

Stockholm stad har satt upp skyltar runt området som lyder:

Det är inte tillåtet att ställa ut lekutrustning eller andra föremål på allmänplatsmark.
Uppmanar ägarna av utrustningen att ta bort den omedelbart. All utrustning som olovligen står på allmänplatsmark kommer att tas bort den 2023-09-16.
Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma vid borttransport.

Vi vill påminna om att ytan utanför området är del av naturreservat.
Ev. borttagning måste betalas av föreningen.

Av: Erik Ellis, 2023-09-01
Tillbaka