Staden anlägger en naturlekplats på fältet

I mitten av september inleds stadens arbete med att anlägga bland annat en ny naturlekplats i ert närområde. Då behöver vi tillgång till till marken. […] Arbetet planeras starta den 14 september, så ta gärna bort eventuella saker innan dess.

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Läs mer om projektet i bifogat informationsblad.

Av: Erik Ellis, 2023-09-10
Tillbaka